Disgrifiad

Arglwyddes Llanofer (1802-96) oedd un o’r cyfranwyr benywaidd pwysicaf i adfywiad diwylliannol Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Hi hefyd oedd un o’i gymeriadau rhyfeddaf.