Disgrifiad

Ymwneud ag ymchwilio i ddeunyddiau y mae gwaith Richard Deacon; mae’n ganolog iddo – nid y ffurf ar y gwaith yw’r rheswm am y deunydd, y deunydd a ddewisir yw’r rheswm am y ffurf derfynol arno.