Disgrifiad

Peintiwr yw John Selway yn yr ystyr y byddai Picasso yn defnyddio’r term, sef bod ‘paentio’n codi o ddyfnderoedd yr anhysbys yr holl sydd mor ddieithr i ddyn nad yw’n ymwybodol ohono, ond sy’n ddigon agos iddo fedru’i adnabod.’ Iwan Bala