Disgrifiad

Er 1938, mae Cymdeithas Celf Gyfoes Cymru wedi caffael bron i 900 o baentiau, printiau, ffotograffau, ffilmiau, gweithiau crefft a cherfluniau. Mae’r rhain wedi’u rhoi i amgueddfeydd, orielau a sefydliadau cyhoeddus fel cynhysgaeth i’w chadw a’i rhannu gan bawb.