Disgrifiad

Dechreuodd Terfysg Beca yng ngorllewin Cymru yn haf 1839. Daeth i ben mor sydyn ag yr oedd wedi dechrau. Yna, yng ngaeaf 1842, ailddechreuodd y terfysg ond yn ffyrnicach gan fynd ymlaen drwy gydol y flwyddyn ganlynol y tro yma.