Disgrifiad

Canlyniad yw’r llyfr hwn i gyfarfyddiad ar hap a dau feddwl yn cyfarfod, sef yr artist David Woodford a’r awdur testun Tom Dutton, ill dau’n cael eu cyffwrdd yn ddwys gan dirwedd elfennol a’u sbarduno gan ysfa gref i ddwyn sylw ehangach at apêl mynyddoedd a chymoedd Eryri.