Disgrifiad

Adroddiad newydd amserol a chyfredol am grefydd y Brydain Rufeinig. O dan gyfraith y Rhufeiniaid, cafodd yr hen dduwiau eu herio, eu mabwysiadu, eu haddasu, eu hamsugno a’u hailgyflunio.