Disgrifiad

Yn ôl Ceri, wrth sôn am ei waith, “Dw i’n ceisio mynegi’r cydbwysedd bregus sy’n treiddio i’n bodolaeth. Dw i’n ymddiddori yn y parthau sy’n gorwedd rhwng trefn ac anhrefn, realiti a mytholeg, yr undonog a’r sanctaidd. Mae’r paentiadau’n cynrychioli ennyd alegorïaidd ar fin croesffordd ansicr, rhwng rheswm ac afreswm, lle ceir rhyw fygythiad nad oes modd ei nabod neu ennyd fer o hiwmor.”

Sylwch: Ni fydd y gweithiau hyn ar gael i’w postio na’u casglu tan ar ôl i’r arddangosfa ddod i ben ar 13eg Tachwedd 2021.