Disgrifiad

Yn un o’r digwyddiadau mwyaf cyffrous yn y byd celf yng Nghymru, bydd ail arddangosfa Artistiaid Ifanc Cymru – Young Welsh Artists yn arddangos gwaith artistiaid dan 30 oed sy’n gweithio yng Nghymru.

Bydd yr arddangosfa’n cyflwyno naw artist gyrfa gynnar o bob rhan o Gymru y mae eu disgyblaethau’n amrywio o serameg a ffotograffiaeth i baentio a gosodiadau.