Disgrifiad

Mae’r gweithiau hyn wedi’u saernïo’n ofalus. Maent yn farddol, yn gywrain, yn addurnol, ac yn ddomestig o ran maint, testun a chynnwys gan ddefnyddio smaldod a hiwmor i’n tywys yn gynnil i fydoedd a phrofiadau eraill. Maent yn dwyn at ei gilydd wirioneddau mewnol ac allanol, breuddwydion a ffantasïau, yr hyn a arsylwir arno a’r hyn a ddychmygir.

Sylwch: Os caiff ei brynu, bydd y gwaith hwn yn cael ei bostio allan neu bydd ar gael i’w gasglu ar ôl i’r arddangosfa orffen.