Disgrifiad

26 tudalen lliw llawn (21 x 29,7 cm) gyda weiren.

Lluniau tymhorol a dywediadau. Dyddiadau pwysig a digon o ofod i chi ychwanegu eich dyddiadau chi. – mae’r calendr hyn ar gael yn gymraeg yn unig.

(The Calendars are only available in Welsh)