Disgrifiad

Print heb ei fowntio
Rhyw fersiwn fodern-retro annwyl o hysbysebion erstalwm yw fy mhaentiadau, pan fyddai honiadau ac addewidion hysbysebwyr yn tra-arglwyddiaethu a heb gael eu herio ynglŷn â materion mor bitw â chywirdeb, realiti neu gywirdeb gwleidyddol…. heb sôn am Iechyd a Diogelwch! Ag Cain