Disgrifiad

Ffigwr chwedlonol oedd Clyde Holmes erbyn yr amser i ni gwrdd ag ef. Roedden ni wedi clywed am artist oedd yn byw gyda’i deulu ger y Bala mewn tŷ unig oedd heb y cyfleustodau arferol ac oedd yn ddigon pell o unrhyw ffordd o werth. A dyma lle’r oedd o, yn y Tabernacl, yn disgrifio bywyd roedd wedi’i neilltuo i baentio Cwm Hesgin ym mhob tywydd ac o dan bob math o ‘gwmwl-luniau’.

Mae hanes y fro anghysbell yma’n ddigon diddorol ynddo’i hun. Mae’r paentiadau a grëwyd gan Clyde Holmes ohoni – yn enwedig y rhai sy’n cynnwys dŵr – yn hollol swynol.

Ruth Lambert. Mawrth 2021


Darganfod mwy

Mae gan Clyde Holmes 2 gwaith ar-lein

Porwch destunau tebyg: Tirlun

Mae gennym 149 Paentiadau ar-lein.