Eleni mae MOMA Machynlleth yn dathlu 40 mlynedd ers i Andrew Lambert brynu Y Tabernacl i’w drawsnewid yn ganolfan i’r celfyddydau perfformio.
Cadwch lygad am ein logo pen-blwydd yn 40 oed, a ddyluniwyd gan Ian Clewett o Formation Creative, am ddigwyddiadau ac arddangosfeydd sy’n dathlu’r garreg filltir hon.