Bydd Gerda Roper yn traddodi sgwrs fer am ei gwaith sydd ar ddangos yn yr Oriel gan ymateb i unrhyw gwestiynau neu sylwadau gan y gynulleidfa.

Am ddim ond rhaid archebu lle ymlaen llaw.

Dylech nodi mai ar gyfer y sgwrs oriel gyda Gerda Roper yn unig y mae’r tocyn hwn. Bydd rhywfaint o amser ar gael ar ddiwedd y sgwrs i edrych ar ei harddangosfa. Os ydych am weld ein harddangosfeydd eraill, gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu tocyn ar wahân ar gyfer mynediad cyffredinol i’n horielau ac arddangosfeydd eraill. Diolch.

Archebwch docyn i’r sgwrs hon trwy’r tudalen Saesneg (Cliciwch y ddolen yn y dde uchaf)