Y Fonesig Sarah Connolly (mezzo-soprano)
Julius Drake (piano)

 

Purcell/Britten
Pedair Cân
 • O Solitude
 • We sing to him
 • I take no pleasure, yn F leiaf
 • One Charming Night
Britten
Charm of Lullabies
 •  A Cradle Song
 • The Highland Balou
 • Sephestia’s Lullaby
 • A Charm
 • The Nurse’s Song
Duparc
Cinq Mélodies
 • Chanson Triste
 • Au Pays ou se faire la guerre
 • Extase
 • L’Invitation au Voyage
 • Phidylé
Gurney
 • Desire in Spring
 • By a Bierside
Howells
 • By a Gravestone
 • When there is peace
Tippett
Songs for Ariel
 • Come unto these yellow sands
 • Full fathom five
 • Where the bee sucks

 

Cael Tocynnau:

Ein gobaith yw y bydd yn bosibl croesawu aelodau’r gynulleidfa i’r Tabernacl ar gyfer y digwyddiadau byw a gynhelir yno. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, fe ymddengys oherwydd cadw pellter cymdeithasol efallai y bydd niferoedd y gynulleidfa’n llai nag arfer. Bydd tocynnau felly yn cael eu dyrannu drwy raffl.

O 10yb ddydd Llun 12 Gorffennaf tan 4yp ddydd Llun 19 Gorffennaf, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn raffl ar gyfer tocynnau gan ddefnyddio’r botwm ‘YN MYND’ ar y dde.

Tocynnau £20

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein Cwestiynau Cyffredin am y raffl cyn i chi wneud cais am docynnau.

I’r rheini nad ydynt yn llwyddiannus wrth sicrhau tocynnau, byddant hefyd ar gael i wylio’r digwyddiad hwn ar-lein am 7.30yh nos Wener 6 Awst.

Darllen Mwy

Gwybodaeth am yr Ŵyl:

Cael gwybod mwy am Ŵyl Machynlleth a darllen ein Cwestiynau Cyffredin yn ei chylch.

Darllen Mwy