Sesiwn gelf hamddenol yn dysgu sut i arlunio rhai o greaduriaid y coed gan ddefnyddio pensil, dyfrlliw a phennau brwsh. Tiwtorial cam wrth gam ond hefyd cyfle i arbrofi ar eich liwt eich hun.

Cofiwch wisgo dillad pob dydd a dod â ffedog os dymunwch.

Am ddim ond rhaid archebu lle ymlaen llaw.