Cydosodiad yw pumed sioe unigol yng Nghymru gan yr artist Colin Williams. Wedi’i fagu yn Llandudno, a bellach yn byw yn Efrog Newydd, mae arddangosfa Williams yn deillio o gydberthynas o dri darn celf, a oedd wedi’u harddangos yn flaenorol yn oriel Mostyn. Er mwyn archwilio posibiliadau eraill o fewn y corff hwn o waith, penderfynodd Colin ddatgymalu cydrannau’r gweithiau celf, ac ailosod eu segmentau ar gyfer ei arddangosfa yma yn MOMA Machynlleth.

Mae’r greadigaeth ddilynol yn gyfuniad o liw haniaethol ac adeiladwaith gofalus, sy’n chwarae gyda’i lithriad rhwng cysyniadau Peintio a Cherflunio, Adeiladwaith a Dadadeiladu, Cymesuredd ac Anghymesuredd, Minimaliaeth ac Uchafiaeth.