Ym mis Tachwedd 2022 bydd Artistiaid Ifainc Cymru – Young Welsh Artists yn dychwelyd i MOMA Machynlleth. Wedi’i sefydlu yn 2020, mae’r arddangosfa flynyddol yn arddangos gwaith artistiaid o dan 30 oed sy’n gweithio yng Nghymru.

Mae trydedd arddangosfa AIC-YWA yn cyflwyno wyth artist ar ddechrau eu gyrfa o bob rhan o Gymru, gyda’u disgyblaethau’n amrywio o serameg a ffotograffiaeth i beintio a gosodiadau.

Mae’r curaduron Mari Elin Jones a Lloyd Roderick, wedi’u gwahodd yn ôl i lwyfannu’r arddangosfa am y drydedd flwyddyn:

Mae Mari Elin Jones yn guradur, artist ac awdur sydd â diddordeb ym mhob agwedd ar ddiwylliant Cymru a’r amgylchedd. Mae hi wedi gweithio fel curadur arddangosfeydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru er 2013 ac wedi bod yn allweddol wrth lwyfannu arddangosfeydd fel Distillation (Shani Rhys James, 2015), A Welsh Focus on War and Peace (Philip Jones Griffiths, 2015), Kyffin Williams: Tu ôl i’r Ffrâm (2018) a Trem/Gaze (National Gallery Masterpiece Tour, 2022).

Mae Lloyd Roderick yn ymchwilydd a churadur sydd â diddordeb yn niwylliant gweledol Cymru. Mae wedi cyhoeddi yn O’r Pedwar Gwynt a Art Libraries Journal. Trefnodd ei arddangosfa gyntaf, Wales and the Modern Movements Revisited a edrychodd ar arfer modernaidd yng Nghymru yn yr 20fed ganrif yn yr Ysgol Gelf, Aberystwyth yn haf 2019.

Twitter: @aic_ywa
Instagram: @aic_ywa